Справа Україна проти Росії (IX) (щодо адміністративної практики політичних вбивств опонентів Російської Федерації)

9 лютого 2021 року Україна подала нову міждержавну заяву проти Російської Федерації щодо організації нею ряду резонансних замахів та замовних вбивств як на території України, так і на території держав-членів Ради Європи.

Протягом тривалого часу Російська Федерація широко застосовує тактику терору за допомогою політичних убивств як на власній території, так і на території інших держав, а з початку агресії РФ та окупації частини території нашої держави – і на території України.

За період із 2014 року представники спецслужб РФ, завербовані ними особи та представники російських окупаційних адміністрацій «Л/ДНР» здійснили на території України низку замахів та вбивств, які викликали значний резонанс в українському суспільстві.

При цьому Російською Федерацією не тільки не проводиться ефективне розслідування, а й вживаються заходи щодо перекладання відповідальності за такі злочини на інші держави, у тому числі на Україну.

Вказане є зухвалим порушенням Росією міжнародно-правових зобов’язань, зокрема права на життя, що гарантоване статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Саме на порушення цього положення Конвенції скаржиться Україна у новій міждержавній справі проти Росії.

Наявні випадки позасудового застосування летальної сили є також достатніми для встановлення Європейським судом з прав людини факту існування так званої «адміністративної практики», тобто систематичних однотипних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які підтримуються або толеруються відповідною державою.

У згаданій міждержавній справі щодо політичних вбивств Уряд України звертається до ЄСПЛ з вимогою визнати наявність існування такої практики щодо проведення Росією цілеспрямованої політики фізичного знищення осіб, котрі, на думку РФ, «становлять загрозу її безпеці».