Справа Україна проти Росії в Європейському суді з прав людини (VII)

Міждержавна заява стосується порушень прав 71 українського громадянина, які незаконно утримувались/утримуються на тимчасово окупованій території АР Крим і території РФ, та є ілюстрацією масових та систематичних порушень Росією норм міжнародного права.

Міждержавна заява охоплює скарги Уряду України на порушення прав людини, гарантованих статтями: 3 (Заборона катування), 5 (Право на свободу та особисту недоторканість), 6 (Право на справедливий суд), 7 (Ніякого покарання без закону), 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (Свобода вираження поглядів), 11 (Свобода зібрань та об’єднань), 18 (Межі застосування обмежень прав) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Справи вказаних громадян характеризуються грубими порушеннями прав, гарантованих Конвенцією. Так, заява містить факти незаконного затримання та позбавлення волі 71 громадянина України, що утримувались чи утримуються на тимчасово окупованій території АР Крим та території РФ. Незаконно затриманих громадян України піддають жорстоким тортурам та психологічному тискові з метою отримання зізнань у злочинах, які вони не скоювали. Засуджені також піддаються жорстокому та такому, що принижує гідність, поводженню у місцях відбування покарань. У частини засуджених та затриманих значно, іноді критично, погіршився стан здоров’я через неналежні умови утримання та неподання їм російською владою відповідної медичної допомоги.

Cправа перебуває на стадії розгляду щодо її прийнятності.