Mevzulı paneller

23
.08
15:00
20:00
Parkovıy Kongress-sergi merkezi

Sammit çerçivesinde Qırımnı işğalden qurtaruv meselelerini tafsilâtlıca muzakere etmek içün keçirilecek dört mevzulı panelde Qırım platformasınıñ esas
noqta
larına
diqqat etil
e:
Q
ırım
ilhaq
ı ıntıluvını tanımama siyaseti, sanktsiyalar siyaseti, Azaq-Qara de ñiz regionınıñ telükesizligi, insan aqları ve
halqara gumanitar uquq, i
şğalniñ iqtisadiy ve ekologik aqibetleri. Meşur yüksek vazifeli şahıslar, siyasetçiler, ecnebiy ekspertler ve cemiyet fikirleriniñ liderleri belli mevzularda fikirlerini bir munaqaşa
format
ında aytıp, işbirligi yollarını ve
Q
ırımnı işğalden qurtaruv istiqbalini beraber belgilemege tırışacaqlar.