Baltıq parlamentleri spikerleriniñ ortaq beyanatı

15 March 2014 Letoniya Cumhuriyetiniñ Seymi

Letoniya Ukraina topraq bütünligini destekley; 

_x000D_
_x000D_

RF-nıñ Ukraina topraqlarında silâlı quvetlerini qullanmağa qararı halqara uquqnıñ qaba şekilde bozulmasıdır ve suveren devletniñ iç işlerine kirişmedir;

_x000D_
_x000D_

RF halqara telükesizliginiñ esas printsiplerini bozdı.