Finlândiya, Norveç, Daniya, İsveçiya Mudafaa nazirleriniñ ve İslandiya Tış işler naziriniñ ortaq beyanatı

10 April 2015 Finlândiya Mudafaa nazirligi

Rusiye tarafından Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ qanunsız işğaliniñ 6 yıllığınen bağlı bildirüv.