İsveçiya Tış işler naziriniñ beyanatı, yıllıq tış siyaset meseleleri munaqaşası

12 February 2020 İsveçiya Tış işler nazirligi

Rusiyeniñ Qırımnı qanunsız ilhaq etmesi ve Ukrainağa istilâ etmesi halqara uquqnıñ deşetli bozuluvı ola.