İsveçiya Tış işler naziriniñ beyanatı, yıllıq tış siyaset meseleleri munaqaşası

14 February 2019 İsveçiya Tış işler nazirligi

Rusiye Federatsiyasında saylav kampaniyası kütleviy haber vastaları üzerindeki devlet kontroli, muhalifet liderleriniñ iştirak etüv imkânsızlığı vastasınen RF Prezidenti V.Putinge fayda ketirmek içün sahtelendi. Saylav künü Qırım yarımadasınıñ Rusiye tarafından ilhaq etilgen yılınen bir ola. Qırımda saylavlarnıñ keçirilüvini takbih etem.