İsveçiya Tış işler nazirliginiñ beyanatı

24 February 2016 İsveçiya Tış işler nazirligi

Qırımnıñ Rusiye tarafından qanunsız ilhaq etilüvi halqara uquqnı boza. Rusiyege Kremlniñ safsatasına köre degil, areketlerine baqıp qıymet kesmeli. Rusiye siyasiy maqsadlarına irişmek içün, bu insan aqlarına riayet etüvniñ esas halqara printsiplerini ihmal etüv olsa da, arbiy küçni qullanmağa azır olğanını kösterdi.