Qırımnıñ Rusiye tarafından qanunsız ilhaq etilmesinden soñ Qara deñiz havzasındaki strategik arbiy vaziyetke dair qarar (2015/2036 (INI)

11 June 2015 Avropa Parlamenti

Rusiye Federatsiyasını halqara vazifelerini yerine ketirmesine çağıruv, çezüvnen bağlı barışıq muzakerelerine vazifelendirilmek ve er angi zorbalıqnı toqtatmaq içün tesirini qullanmaq;

_x000D_
_x000D_

Rusiye Federatsiyasınıñ Qırımdaki tecavuzını halqara uquq, Ukraina suvereniteti ve topraq bütünliginiñ ciddiy bozuluvı olaraq takbih etüv; 

_x000D_
_x000D_

Qırım ilhaqınıñ qanunsız tanılması ve yarımadada Rusiye idaresini qabul etmekni red etüv;

_x000D_
_x000D_

Rusiye Federatsiyasında tutulğan ukrainalı siyasiy mabüsler, hususan O.Sentsov, O.Çırniy, G.Afanasyev ve O.Kolçenkonı azat etmege çağıruv.