Rusiye Federatsiyasınıñ yañı bir subyektiniñ RF-na qabul etilmesi ve RF-nıñ yañı subyektiniñ yaratılması aqqında” Federal Anayasa qanunına deñişmeler kirsetilmesine dair № 462741-6 Federal Anayasa qanun lehası halqara uquqa uyğunmı yoqmı aqqında hulâsa.

21 March 2014 Uquq yolu ile demokratiya içün Avropa Komissiyası (Venedik komissiyası)

Assambleya, RF-nı Ukrainağa qarşı arbiy tecavuz ile bağlı Assambleyanıñ bütün qararlarını yerine ketirmege, RF-nda söz ve tınç toplaşuvlar serbestiligini sıñırlamaq içün ekstremizm ile küreşüv qanunlarınıñ qullanuvını toqtatamağa, Avropa İnsan Aqları Mahkemesiniñ qararlarını tanımağa ve yerine ketirmege çağıra.