Ukrainadaki vaziyet, AŞNK 1195-nci oturışı

19 March 2014 Avropa Şurası Nazirler Komiteti (AŞNK)

AŞPA ilk sefer Rusiye Federatsiyasını çatışmanıñ tarafı olaraq tanıdı ve «semereli nezaret» ıstılasını qullandı.