Ukrainanen bağlı hulâsalar

21 March 2014 AB Keñeşi

Rusiye Federatsiyasını halqara vazifelerini yerine ketirmesine çağıruv, çezüvnen bağlı barışıq muzakerelerine vazifelendirilmek ve er angi zorbalıqnı toqtatmaq içün tesirini qullanmaq;

_x000D_
_x000D_

Rusiye Federatsiyasınıñ Qırımdaki tecavuzını Ukraina suvereniteti ve topraq bütünliginiñ, halqara uquqnıñ ciddiy bozuluvı olaraq takbih etüv;

_x000D_
_x000D_

Qırım ilhaqını qanunsız tanımaq ve yarımadada Rusiye idaresini qabul etmege red etüv; 

_x000D_
_x000D_

Ukraina sertifikatı olmağan mallarnı Qırım ve Aqyardan ketirüv yasağı qararına qoltutuv ve başqa memleketlerni BM Baş Assambleyasınıñ 68/262 qararına köre aynı tedbirlerni kirsetmek çağıruvı.